Ekoosada Opolnica – Gospodarstwo „Brzozowy Gaj”

Od 15 roku życia zacząłem uprawiać ogródek na potrzeby własne i najbliższych. Po kilku latach ogródek zamieniłem na kilkuhektarowe gospodarstwo ekologiczne na którym uprawiałem warzywa, owoce, zboża itd. Ideą moją było zaopatrywanie lokalnej społeczności w najwyższej jakości żywność. Udało mi się to osiągnąć poprzez sprzedaż na najbliższym targowisku, bezpośrednio na gospodarstwie w miejscach zaprzyjaźnionych itp. Po przejęciu handlu w Polsce przez zagraniczne sieci i dyskonty część Polaków zmieniła swoje preferencje zakupowe na te oferowane w gazetkach promocyjnych. Również na wsi nastąpiła degeneracja polegająca na przejmowaniu miejskiego stylu życia, rezygnacji z uprawy ogrodów i braku pomocy wzajemnej. Pomysłem na ten stan jest założenie Ekoosady- zespołu samowystarczalnych siedlisk. Można powiedzieć , powrót do struktur wiejskich z przed 30 lat , lecz z inną świadomością , nie z przymusy tylko z wyboru. Tak więc moje działania koncentrują się od lat na tworzeniu żywności, wzbogacaniu bioróżnorodności i dbaniu przy tym o Ziemię, co nie jest działaniem popularnym.

Strona: http://www.kobielus.most.org.pl,  profil Fb

Leave a Reply