Cyfryzacja – przyszłość rolnictwa?

Obecne plany reformy polityki żywnościowej i rolnej, w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), przedstawiają cyfryzację jako uniwersalne rozwiązanie dla rolnictwa bardziej przyjaznego środowisku. Czy rzeczywiście tak jest?

20 maja Friends of the Earth Europe opublikowała raport „Przyszłość rolnictwa” analizujący propozycje nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Możemy w nim przeczytać, że cyfryzacja rzeczywiście może znacząco ułatwić ocenę aktualnego stanu gleby na polach, w tym zawartości biogenów (związków azotu i fosforu), i tym samym wskazać na ich dokładne zapotrzebowanie. Nie rozwiąże natomiast podstawowego problemu, jakim będzie utrwalanie  rozwoju rolnictwa przemysłowego; nie skupia się bowiem na rozwijaniu takiego rolnictwa, które w aktywny sposób chroni i odbudowuje ekosystemy i bioróżnorodność. Raport przygotowany przez FoEE ostrzega, że rolnictwo cyfrowe nie sprzyja klimatowi i środowisku, lecz oddaje produkcję żywności w ręce ogromnych korporacji, których celem jest  tylko bezwzględny zysk.

Raport pokazuje, że cyfrowe rolnictwo prowadzone przez korporacje nie czyni naszego systemu żywności bardziej odpornym na problemy związane z klimatem, szkodnikami, czy też problemy społeczne, jak na przykład wyludnienie wsi, a wręcz przeciwnie –  może znacząco przyczynić się do ich pogłębienia. Oznacza to, że wprowadzenie rolnictwa cyfrowego nie gwarantuje bardziej zrównoważonego systemu rolniczego.

Raport wzywa decydentów do podjęcia kroków w celu zapewnienia suwerenności danych rolników przed wprowadzeniem systemu rolnictwa cyfrowego za pośrednictwem WPR. W raporcie postuluje się również  uwzględnienie możliwych alternatyw rolnictwa cyfrowego, jaką byłaby na przykład agroekologia, i do wykorzystania WPR we wsparciu bardziej zrównoważonych dla środowiska praktyk agroekologicznych.

Polskie tłumaczenie raportu przygotowane przez Polski Klub Ekologiczny znajduje się tutaj.

Raport FoEE w języku angielskim  znajduje się tutaj.

Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.

źródło: Koalicja Żywa Ziemia

Leave a Reply