Praca i warunki socjalne

Walczymy przeciwko wykorzystywaniu, przeciwko degradacji warunków pracy i warunków socjalnych, walczymy o prawa wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy wytwarzają żywność oraz wszystkich sezonowych i migracyjnych pracowników w sektorach przetwórstwa, dystrybucji i handlu i innych. (Deklaracja Nyéléni Europe, sierpień 2011)

Intensyfikacja rolnictwa i jego uprzemysłowienie w globalnym systemie żywności poskutkowało ogromnym kosztem społecznym i ma negatywny wpływ na warunki pracy w rolnictwie i całym systemie żywności. “Tania żywność” jako priorytet produkcji przemysłowego rolnictwa oraz orientacja produkcji na zysk przekładają się się bezpośrednio na wykorzystywanie pracowników, w szczególności imigrantów, oraz niszczy środowisko życia chłopów i innych producentów żywności.

Wielu imigrantów zatrudnionych w europejskim systemie żywności to chłopi pozbawieni środków do życia i uciekający z krajów swojego pochodzenia, dotkniętych konsekwencjami obecnego globalnego systemu żywności i handlu. Próbując utrzymać siebie i swoje rodziny w Europie są oni wyjątkowo narażeni na wykorzystywanie, szczególnie że często nie zdają sobie sprawy z niewielu praw, które im przysługują.

By rozwiązać kryzys społeczny i docenić znowu pracę na roli, trzeba nam polityki migracji i pracy w linii suwerenności żywnościowej, która stwarza bezpieczeństwo społeczne i godziwe zarobki dla chłopów, wzmacniając rolnictwo małorolne. Szczególną uwagę powinniśmy poświęcić prawom kobiet, młodych i pracowników.