Polityka publiczna

Domagamy się zmiany polityk publicznych kierujących naszymi systemami żywnościowymi i rolnymi

Nasze dążenia obejmują zmianę polityk publicznych i struktur rządzenia, które kierują naszymi systemami żywnościowymi – od poziomy lokalnego do krajowego, europejskiego i globalnego – oraz odebranie władzy będącej w rękach korporacji.  Polityki publiczne myszą być spójne i komplementarne oraz muszą promować i chronić systemy żywnościowe i kultury żywienia. (Deklaracja Nyeleni Europe 2011)

Obecne polityki publiczne na poziomie europejskim i globalnym mają głęboki wpływ na systemy żywieniowe, ograniczając lokalną i regionalną kontrolę i dając przewagę interesom korporacyjnym nad prawami społeczności lokalnych i drobnych producentów. Pod presją międzynarodowych korporacji poważnie naruszyły stabilne systemy rolne i żywieniowe, które najlepiej odpowiadają na wyzwania stawiane przez kryzys systemowy neoliberalnej globalizacji.

W naszej walce o stworzenie polityki, która przywróci godność wszystkim, których dotyczy produkcja i konsumpcja żywności, demokratyzacja struktur polityk publicznych jest fundamentalna. Chcemy ograniczyć wpływ korporacji na wszystkich poziomach – lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym – i wezwać do szerokiej partycypacji w rozwoju oraz implementacji polityk publicznych. Przedefiniowanie procesu ich formułowania powinno przebiegać tak, aby pierwszym krokiem tej debaty i głównym priorytetem było jak największe uczestnictwo obywateli.

Przekierowanie europejskich i globalnych polityk publicznych na rzecz zasad suwerenności żywnościowej wymaga reformy zarówno treści tych polityk, jak i procesów ich powstawania. Przede wszystkim oznacza to ograniczenie wpływu korporacji na wszystkich poziomach i zapewnienie najszerszej możliwej partycypacji społecznej.