Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie działa od września 2015 r. Prowadzimy kursy rolnictwa ekologicznego zgodnie z ideą uniwersytetów ludowych stworzoną w XIX w. w Danii przez Grundtviga. Istotą Uniwersytetu Ludowego jest uczenie się poprzez praktykę, praca zespołowa, oparta na dialogu współpraca nauczycieli i uczniów, tzw. żywe słowo, wymiana doświadczeń, zajęcia z obszarów kultury, sztuki i rzemiosła, a zatem odkrywamy potencjały, budzimy motywację do rozwoju i odwagę do poszukiwań, uczymy aktywnego, twórczego, zaangażowanego życia.
Podczas zajęć stacjonarnych w Grzybowie pokazujemy szeroki, globalny kontekst ekologicznego gospodarowania, zachęcamy do wymiany myśli i dyskusji o kierunkach rozwoju wsi, rolnictwa i świata. Niezmiernie ważna w EULu jest edukacja praktyczna, dlatego współpracujemy z rolnikami ekologicznymi. Pomiędzy zjazdami studenci odbywają kilkunastomiesięczne praktyki w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych w całej Polsce.

Strona:  Ekologiczny Uniwersytet Ludowy,  profil Fb

Kim jesteśmy

Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska to międzyśrodowiskowa współpraca zainicjowana przez polską delegację obecną na drugim Europejskim Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej (Cluj-Napoca, 25–31 października 2016 r). Forum zjednoczyło przedstawicieli 40 krajów w walce o sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość rolnictwa oraz przeciwko rolnictwu przemysłowemu. Polska grupa rozpoczęła budowę sieci podmiotów zaangażowanych w promowanie zrównoważonego, lokalnego rolnictwa.

Przystępujemy do tworzenia sieci ponieważ w Polsce brakuje struktur, które mogłyby reprezentować głos środowisk działających w obszarze szeroko rozumianej Suwerenności Żywnościowej (organizacji rolniczych,  gospodarstw indywidualnych, kooperatyw, grup konsumentów i sieci dystrybucji, organizacji pro-ekologicznych czy promujących regionalne dziedzictwo kulinarne). Struktury, które w niektórych krajach Europy Zachodniej budowane są od 50 lat, my dzisiaj zaczynamy tworzyć u siebie. Jest w Polsce wiele wspaniałych inicjatyw, ale brakuje im wspólnego głosu, siły przebicia, reprezentacji. Chcemy to zmienić tworząc forum wymiany informacji, propagowania alternatyw, budowania kampanii i współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Jesteśmy ludźmi, którzy podzielają wartości oparte na prawach człowieka. Chcemy swobodnego przepływu osób, a nie wolnego obrotu kapitałem i towarami, który przyczynia się do niszczenia źródeł utrzymania ludzi i w konsekwencji zmusza wielu z nich do migracji. Naszym celem jest współpraca i solidarność, a nie konkurencja. Jesteśmy zdecydowani odzyskać naszą demokrację: każdy osoba powinna mieć możliwość zaangażowania się we wszystkie kwestie interesu publicznego i tworzenie polityki publicznej, decydując wspólnie, w jaki sposób zorganizujemy nasze systemy żywnościowe. Wymaga to stworzenia demokratycznych systemów i procesów, wolnych od przemocy czy korporacyjnych wpływów, a opartych na równych prawach i równość płci. Wielu z nas to młodzi ludzie, którzy reprezentują przyszłość naszych społeczeństw i naszych zmagań. Zapewniamy, że nasza energia i kreatywność uczynią nasz ruch silniejszym. Deklaracja Nyeleni 2011.

Jesteśmy nieformalną meta-organizacją, grupą działania na rzecz suwerenności żywnościowej, tworzymy ruch społeczny o szerokim zasięgu i gęstej sieci kontaktów.

Wypełnij formularz członkowski  by dołączyć do sieci.

Jeśli chcesz po prostu być na bieżąco z naszymi działaniami – zapisz się do newslettera. Budujmy razem ruch na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Polsce, bądźmy zmianą, którą chcemy widzieć.

Założycielki i założyciele Inicjatywy

 • Joanna Bojczewska, Gospodarstwo EKOPOLETKO Stryszów, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Agnieszka Makowska, Gospodarstwo EKOPOLETKO Stryszów, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Nina Józefina Bąk, Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 • Wojciech Mejor, Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 • Monika Sadkowska, Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 • Marcin Wojtalik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności IGO
 • Katarzyna Wrona, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Jędrzej Cyganik, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Magdalena Jarocka, członkini RWS Dobrzyń nad Wisłą
 • Anna Sarzalska, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
 • Franek Łazarewicz, gospodarstwo Broken Cellar Collective, woj. małopolskie
 • Jack Crook, gospodarstwo Broken Cellar Collective, woj. małopolskie
 • Jacek Bender, gospodarstwo BrodaTaty, woj. małopolskie
 • Greta i Paweł Kobielus, Ekoosada Opolnica, woj. dolnośląskie
 • Małgorzata Dąbrowska, gospodarstwo biodynamiczne, członkini stowarzyszenia Ekoland, woj. mazowieckie
 • Ben Lazar, Ogród społecznościowy KOS na Krzemionkach, Szkoła Permakultura.Edu.PL

Mapa

legenda:

gospodarstwa ekologiczne

ogrody społecznościowe

kooperatywy spożywcze i RWS-sy

szkoły agroekologi i permakultury

NGO-sy

Ekoosada Opolnica – Gospodarstwo „Brzozowy Gaj”

Od 15 roku życia zacząłem uprawiać ogródek na potrzeby własne i najbliższych. Po kilku latach ogródek zamieniłem na kilkuhektarowe gospodarstwo ekologiczne na którym uprawiałem warzywa, owoce, zboża itd. Ideą moją było zaopatrywanie lokalnej społeczności w najwyższej jakości żywność. Udało mi się to osiągnąć poprzez sprzedaż na najbliższym targowisku, bezpośrednio na gospodarstwie w miejscach zaprzyjaźnionych itp. Po przejęciu handlu w Polsce przez zagraniczne sieci i dyskonty część Polaków zmieniła swoje preferencje zakupowe na te oferowane w gazetkach promocyjnych. Również na wsi nastąpiła degeneracja polegająca na przejmowaniu miejskiego stylu życia, rezygnacji z uprawy ogrodów i braku pomocy wzajemnej. Pomysłem na ten stan jest założenie Ekoosady- zespołu samowystarczalnych siedlisk. Można powiedzieć , powrót do struktur wiejskich z przed 30 lat , lecz z inną świadomością , nie z przymusy tylko z wyboru. Tak więc moje działania koncentrują się od lat na tworzeniu żywności, wzbogacaniu bioróżnorodności i dbaniu przy tym o Ziemię, co nie jest działaniem popularnym.

Strona: http://www.kobielus.most.org.pl,  profil Fb

Grupa Postwzrost

Jesteśmy grupą osób, która poznała się poprzez działanie w różnego typu inicjatywach oddolnych, których wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie alternatyw wobec kapitalizmu i gospodarki zakładającej nieskończony wzrost.
Naszym celem jest zapoczątkowanie  dyskusji na temat związku między wzrostem ekonomicznym a rozwojem społecznym.  Chcemy zdemitologizować korzyści płynące ze wzrostu PKB, zakwestionować logikę zysku, wytykać wady neoliberalnemu paradygmatowi i wskazywać na istnienie alternatyw.
Produkcja, dystrubucja i konsumpcja żywności oraz struktury społeczne, polityczne i ekonomiczne zbudowane wokół niej są jednym z najważniejszych tematów w tej dziedzinie. Suwerenność Żywnościowa jest dla nas jednym ze środków dla osiągnięcia dobrostanu społecznego i opartej na nim ekonomii.

Strona: Postwzrost.wordpress.com

Inicjatywa na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Polsce

Podczas Europejskiego Forum Nyeleni w Rumuni (Cluj-Napoca, 25–31 października 2016 r) polska delegacja zawiązała Inicjatywę na rzecz Suwerenności Żywnościowej, która podjęła się budowania szerokiej koalicji na polskim gruncie. Polska delegacja reprezentowana przez kilkanaście osób (rolników, przedstawicieli i przedstawicielek kooperatyw, pracowników organizacji pozarządowych) założyła „Inicjatywę na rzecz Suwerenności Żywnościowej”.  Decyzja ta jest wynikiem wewnętrznych dyskusji, a także rozmów z przedstawicielami delegacji z innych krajów, podczas których zdaliśmy sobie sprawę z tego, że w Polsce brakuje struktur, które mogłyby reprezentować głos środowisk działających w obszarze szeroko rozumianej Suwerenności Żywnościowej (organizacji rolniczych, kooperatyw, grup konsumentów, organizacji pro-ekologicznych czy promujących regionalne dziedzictwo kulinarne). Struktury które w niektórych krajach Europy Zachodniej budowane są od 50 lat, my dzisiaj zaczynamy tworzyć u siebie. Jest w Polsce wiele wspaniałych inicjatyw, ale brakuje im wspólnego głosu, siły przebicia, reprezentacji. Chcemy to zmienić tworząc forum wymiany informacji, propagowania alternatyw, budowania kampanii i współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
 Póki jesteśmy nieformalną grupą o nazwie Inicjatywa na rzesz Suwerenności Żywnościowej. Będziemy stopniowo informować Was o naszych działaniach i zapraszać do współpracy i konkretyzacji planów.
 Już wiesz, że chcesz dołączyć? Pomóc w tłumaczeniu tekstów, tworzeniu strony, grafiki? Podzielić się informacjami o ciekawych wydarzeniach? Napisz do nas

Założycielki/założyciele Inicjatywy:

 • Joanna Bojczewska, Gospodarstwo Ekopoletko i Przyjaciele, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Agnieszka Makowska, Gospodarstwo Ekopoletko i Przyjaciele, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Nina Józefina Bąk, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
 • Wojciech Mejor, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
 • Monika Sadkowska, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
 • Marcin Wojtalik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności IGO
 • Katarzyna Wrona, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Jędrzej Cyganik, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Magdalena Jarocka, Rolnictwo Wspierane przez Społeczność
 • Anna Sarzalska, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
 • Franek Łazarewicz, gospodarstwo Broken Cellar Collective spod Biecza
 • Jack Crook, gospodarstwo Broken Cellar Collective spod Biecza
 • Jacek Bender, gospodarstwo BrodaTaty
 • Greta i Paweł Kobielus, Ekoosada Opolnica
 • Małgorzata Dąbrowska, biodynamiczne gospodarstwo, Woj. Mazowieckie
 • Ben Lazar, Ogród społecznościowy KOS na Krzemionkach, Szkoła Permakultura.Edu.PL