Gospodarstwo ekologiczne Dobrodzień

Jestem matką czwor­ga dzieci, z których dwo­je jest już dorosły­ch i samodziel­ny­ch. Jako świadomy (do pewne­go stop­nia) 🙂 człowiek prze­nieśliśmy się z mężem i dziećmi z Kosza­li­na w oko­lice Opo­la na wieś. Tutaj na opuszc­zonym od 20 lat tere­nie zaczęliśmy ponowną uprawę roślin. Nie sto­su­ję oprysków, ani jakiejkol­wiek chemii w upraw­ie warzyw i owoców.
Nabier­am wprawy w uprawach, szukam nowych rozwiązań i uczę się per­makul­tu­ry.
Na tą chwilę mogę zapro­ponować sprzedaż dużej iloś­ci dyń: olbrzymia i trochę hokkaido.
Mam pszc­zoły, kozy, kury i kaczki. Ale póki co niewielkie jeszcze iloś­ci.

W przyszłoś­ci widzę możli­wość w naucza­niu inny­ch powro­tu do ziemi, prak­ty­czne­go zas­tosowa­nia per­makul­tu­ry, ale do tego dojdziemy nie wcześniej niż za rok. Arleta Kaniewska-Szostek

adres: Makow­czyce, ul. Leś­na 1 46–380 Dobrodzień

Dodaj komentarz