Gospodarstwo “Bratkówka 76”

Obec­nie jesteśmy stu­den­tami eko­log­iczne­go Uni­w­er­syte­tu Ludowe­go w Grzy­bowie. W 2016 mieliśmy pier­wsze żni­wa: ork­isz, gryka.W tym roku pojaw­ią się zwierzę­ta: około 2–3 krowy, 5–10 kóz, 50–80 kur.Wkrótce będziemy aplikować o cer­ty­fikację ekologiczną.W tym roku będziemy zasiewać: grykę, proso, płakurkę oraz warzy­wa.

Dodaj komentarz