Seria webinariów szkoleniowych dla członków i sympatyków Nyeleni Polska

W  grudniu 2017 rozpoczynamy serię webinariów szkoleniowych poświęconych różnym aspektom suwerenności żywnościowej. Spotkania poprowadzą praktycy, badacze i znawcy różnych dziedzin składających się na  współczesny system żywnościowy i łańcuch żywienia, od upraw, przez sieci dystrybucji, po rynki i konsumpcję.  Webinaria są bezpłatne.  Zapraszamy do udziału członków oraz sympatyków ruchu Nyeleni.

KALENDARIUM WEBINARÓW:

Czwartek, 14.12.2017 godz. 20.00 Europa Wschodnia w globalnym ruchu rolników La Via Campesina. Dlaczego i jak organizacje drobnych rolników w Polsce i w Rumunii mogą zmienić kierunek polityki systemu żywności i rolnictwa w Europie.

Poniedziałek, 18.12.2017 godz. 20.00 Agroekologia Chłopska: suwerenność żywnościowa w praktyce, oddolnej edukacji i globalnej polityce.

Środa, 3.01.2018, godz. 20:00 Chłop, rolnik – kim jest ten kto nas żywi?

Wtorek, 9.stycznia.2018.r godz. 20.00 Ekologiczny Uniwersytet Ludowy: pedagogika, innowacje i wyzwania w edukacji rolników ekologicznych w Polsce.

Piątek, 12.01.2018 godz. 20:00 Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności w kontekście zmian klimatycznych i polityki rolnej w Europie

Wtorek, 16.01.2018, godz. 20:00 Permakultura i suwerenność żywnościowa – projektowanie ekosystemowe. Zasady etyczne. Głęboka ekologia i Teoria Gai.

Środa, 31.01.2018, godz. 20.00 Postwzrost. Nowa krytyka globalizacji na uniwersytecie i na ulicy.


Szczegółowe opisy  i linki do rejestracji poniżej


Czwartek, 14.12.2017 godz. 20.00

Europa Wschodnia w globalnym ruchu rolników La Via Campesina. Dlaczego i jak organizacje drobnych rolników w Polsce i w Rumunii mogą zmienić kierunek polityki systemu żywności i rolnictwa w Europie.
Prowadząca: Ramona Dominicioiu z Eco-Ruralis. Spotkanie w j.angielskim (z możliwym tłumaczeniem symultanicznym)

RAMONA DUMINICIOIU jest chłopką i rolniczką mało-obszarową oraz współzałożycielką Stowarzyszenia Eco-Ruralis w Rumunii. W 2016 roku została wybrana na członkinię Grupy Koordynującej Europejskiej Koordynacji Via Campesina (ECVC), w której działaniach reprezentowała Wschodnią Europę. Rozwija ruch Suwerenności Żywnościowej na poziomie europejskim, jako członkini komitetu koordynacji Nyeleni Europe, w imieniu ECVC. Na poziomie międzynarodowym, Ramona współuczestniczy w Mechanizmach Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Mechanisms, CSM, w relacji z Światowym Komitetem Bezpieczeństwa Żywnościowego przy ONZ-cie (CSM-CFS), gdzie reprezentuje producentów żywności. Jest również aktywnie zaangażowana w proces negocjacji Deklaracji Praw Chłopów i ludzi pracujących na wsi przy ONZ-cie.

Zarejestruj się: LINK

Obejrzyj zapis webinarium: LINK


Poniedziałek, 18.12.2017 godz. 20.00

Agroeokologia Chłopska: suwerenność żywnościowa w praktyce, oddolnej edukacji i globalnej polityce. Prowadząca: Joanna Bojczewska.

 • Wyjaśnimy czym jest agroekologia chłopska jako praktyka Suwerenności Żywnościowej, jak powstawała koncepcja Agroekologii Chłopskiej i jakie są jej założenia
 • Opiszemy jak oddolne ruchy społeczne oddziaływują przez koncepcję Agroekologii na globalną politykę systemu żywności i rolnictwa.
 • Wyjaśnimy  różnice między operującymi definicjami agroekologii (w ONZ-cie, w świecie nauki, w ruchu Nyeleni) i jakie ma to znaczenie
 • Podamy przykłady istniejących oddolnych inicjatyw szkoleniowych z agroekologii na świecie i w Europie, m.in. Schola Campesina, Europejska Sieć Szkoleń z Agroekologii, Farm-Hack oraz wyjaśnimy ich unikalne, holistyczne podejście do wiedzy agroekologicznej
 • Przybliżymy założenia metodologii partycypacyjnych i pedagogiki szkoleń farmer-to-farmer

JOANNA BOJCZEWSKA Aktywistka i rolniczka ekologiczna, z wykształcenia antropolog społeczny. Doświadczenie w uprawie ekologicznej zdobywała w Kooperatywie Organiclea w Londynie. Jest studentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego (2016-2018). Od 2014 roku prowadzi mikro uprawę EKOPOLETKO Stryszów pod Krakowem dostarczając sezonowe warzywa przez lokalne sieci sprzedaży (kooperatywę, RWS oraz Targ Pietruszkowy). Współzakładała platformę Suwerenności Żywnościowej Nyéléni Polska.W 2017 roku reprezentowała Nyéléni Polska na VII Konferencji La Via Campesina oraz na pierwszym międzynarodowym szkoleniu z Agroekologii i Globalnego Zarządzania Systemem Żywności i Rolnictwa, “Schola Campesina”.

Zarejestruj się: LINK

Obejrzyj zapis webinarium: LINK


Środa, 3.01.2018, godz. 20:00 Chłop, rolnik – kim jest ten kto nas żywi? Prowadząca: dr Ruta Śpiewak.

W ramach webinarium poruszymy następujące tematy:

 • Charakterystyka społeczna polskich rolników
 • Zmiana postrzegania pojęcia chłopa w czasie.
 • Czy pojęcie repezantyzacji van der Ploega (wzrastającej globalnie liczby  chłopów) –  odnosi się również do drobnych rolników w Polsce?
 • Charakterystyka społeczna rolników współpracujących z polskimi kooperatywami spożywczymi.

Dr Ruta Śpiewak pracuje  od 10  lat w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich, w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących tam zmian społecznych. Ponadto bada zagadnienia dotyczące produkcji wysokiej jakości żywności  jako czynnika rozwoju wsi. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, m.in. związanych z różnego rodzaju barierami rozwoju rolnictwa ekologicznego, powstawaniem polskich kooperatyw spożywczych i innych form alternatywnych sieci żywności. Aktywna członkini Kooperatywy Grochowskiej.

Zarejestruj się: LINK

Obejrzyj zapis webinarium: LINK


Wtorek, 9.01.2018.r godz. 20.00

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy: pedagogika, innowacje i wyzwania w edukacji rolników ekologicznych w Polsce. Prowadząca: Ewa Smuk-Strathenwerth

 • Wizja i powstanie Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego: wyzwania i potrzeby w zakresie edukacji z rolnictwa ekologicznego w Polsce
 • Historia, charakterystyka i pedagogika Uniwersytetów Ludowych i ich rola w edukacji i rozwoju na wsi
 • Lekcje, wnioski i kierunki na przyszłość z pierwszych dwóch kursów EULu
 • Analiza możliwości rozwoju i upowszechnienia wiedzy agroekologicznej w Polsce w formalnych i oddolnych formach edukacji

EWA SMUK-STRATHENWERTHz wykształcenia biolog-antropolog. Skończyła też studia podyplomowe z filozofii u prof. Michała Hellera na kierunku „Religia i nauka” na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie. Współzałożycielka i dyrektorka Stowarzyszenia Ekologiczno- -Kulturalnego „Ziarno”. Z mężem, Peterem, od ponad 20 lat prowadzą gospodarstwo ekologiczne w Grzybowie oraz bio-piekarnię i serowarnię. Członek Stowarzyszenia Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego.

Zarejestruj się: LINK


Piątek, 12.01.2018 godz. 20:00
Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności w kontekście zmian klimatycznych i polityki rolnej w Europie
Prowadząca: dr Katarzyna Bańkowska
W ramach webinarium poruszymy następujące tematy:

 • produkcja żywności w Europie i przemiany potencjału produkcyjnego państw członkowskich
 • ważniejsze etapy rozwoju Europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej
 • globalne trendy międzynarodowych polityk i zmiany w polityce UE
 • propozycje reform WPR po 2020

dr inż. KATARZYNA BAŃKOWSKA – adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Prowadzi analizy roli prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich w rozwoju gospodarczym. Badania dotyczą m. in. dostosowania obszarów wiejskich do zmian klimatycznych, wykorzystania rozproszonych źródeł energii, systemów produkcji rolnej sprzyjających zachowaniu bioróżnorodności – w tym ekologicznej produkcji żywności.

Zarejestruj się: LINK

Obejrzyj zapis webinarium: LINK


Wtorek, 16.01.2018,  godz. 20:00

Permakultura i suwerenność żywnościowa – projektowanie ekosystemowe. Zasady etyczne. Głęboka ekologia i Teoria Gai. Prowadzący: Ben Lazar

Zarejestruj się: LINK

BEN LAZAR – wędrowny nauczyciel permakultury, redaktor Permakultura.Edu.PL, ogrodnik filozof, animator Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska

 

 

 


Środa, 24 stycznia 2018, godz. 20.00

Postwzrost. Nowa krytyka globalizacji na uniwersytecie i na ulicy. Prowadzący: Wojtek Mejor (Nyeleni Polska)

Zarejestruj się: LINK

Opowiem o tym, czym jest Postwzrost, skąd się wziął i gdzie funkcjonuje. Jak się ma do innych ruchów ekologiczno-społecznych i jakie kwestie obejmuje. Postaram sie nakreślić kim są ludzie identyfikujący się z tym ruchem. Chciałbym się też wspólnie zastanowić do czego taka koncepcja może się obecnie przydać i jak zastosować postwzrost w praktyce.

WOJTEK MEJOR – niezależny edukator, ekolog, wieczny student, z wykształcenia projektant i kulturoznawca. Obszary działań: kooperatywy spożywcze, Rolnictwo Wspierane Przez Społeczność, Postwzrost, ruch na rzecz Suwerenności Żywnościowej Nyeleni. Członek Kolektywu Trenerskiego Lepiej i Kooperatywy Spożywczej Dobrze.

Leave a Reply