COP23: La Via Campesina apeluje o zmianę systemu żywnościowego w oparciu o agroekologię

Chłopi, drobni rolnicy i ludy tubylcze „karmią świat i chłodzą planetę” – przesłanie La Via Campesiny na COP23.

Bonn (Niemcy), 9 listopada, 2017: Chłopi, drobni rolnicy i ludy tubylcze „karmią świat i chłodzą planetę”.  Z takim przesłaniem globalny ruch chłopski, La Via Campesina przybył do Bonn na szczyt klimatyczny COP23 i zamierza włączyć je do agendy rozmów  – zarówno w przestrzeni oficjalnej, jak i na Ludowym Szczycie Klimatycznym,  podczas którego ruchy społeczne spotkały się, aby opracować strategie tworzenia alternatyw dla kapitalizmu i spowodowanego przezeń kryzysu klimatycznego.

Według raportu grupy ETC (http://www.etcgroup.org/content/who-will-feed-us-industrial-food-chain-vs-peasant-food-web ), chłopi i ludy tubylcze są jedynymi dostarczycielami żywności dla 70% światowej populacji i czynią to wykorzystując zaledwie 30%  globalnych zasobów naturalnych.

„Nasza gleba nie została nigdy skażona chemikaliami. Korzystamy z naszych tradycyjnych nasion, które są w stanie sprostać wielu wyzwaniom spowodowanym zmianami klimatu, w obliczu których stoimy” – wyjaśniła Michaelina Sibanda, młoda rolniczka z Zimbabwe Smallholder Organic Farmers Forum. „Wiemy, że jeśli chcemy mieć zdrowe pożywienie i zdrowe ekosystemy, potrzebujemy zdrowej gleby”.

Zasady agroekologii pomagają chronić wodę, ziemię i nasiona. Jednakże dla La Via Campesiny agroekologia ma także wymiar polityczny: „Zostało udowodnione, że agroekologia łączy się z odpornością, a odporność jest również oporem – odnosi się to do sposobu, w jaki wspólnie się organizujemy i wypracowujemy konkretne propozycje zmian, które następnie wprowadzamy w życie poprzez pracę i walkę na naszych różnych terytoriach” – powiedział Jesús Vázquez, młody organizator i aktywista z organizacji Boricuá of Agroecology z Puerto Rico. We wrześniu tego roku Puerto Rico zostało nawiedzone przez dwa, następujące jeden po drugim, niszczycielskie huragany, które poważnie podkopały wszystkie aspekty życia na wyspie, w tym produkcję żywności.

„W kontekście tych huraganów byliśmy świadkami, że praktyki rolnictwa agroekologicznego są o wiele bardziej odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe – podnoszą one odporność.  Wiele korzeni i bulw przetrwało katastrofę. Wielu chłopów i rolników jest już z powrotem na polach, siejąc i uprawiając rośliny, pomimo że Minister Rolnictwa twierdzi, że rolnictwo jest całkowicie zniszczone na całej wyspie. Jesteśmy tutaj, żeby przypomnieć rządom, że konieczna  jest zmiana systemowa”.

Rozwiązania kryzysu klimatycznego proponowane przez La Via Campesinę i jej sojuszników odnoszą się do podstawowej przyczyny problemu – korporacyjnej kontroli nad procesem podejmowania decyzji i będących jej konsekwencją procesach zawłaszczania ziemi i wody, kryminalizacji chłopów i łamania praw człowieka w transnarodowych łańcuchach  dostaw wykorzystywanych dla produkcji żywności. „W czasie negocjacji klimatycznych rządy przedstawiają fałszywe rozwiązania. Nazywamy je fałszywymi, ponieważ propozycje te nie prowadzą do prawdziwej zmiany, lecz raczej służą zwiększeniu  zysków korporacji” – powiedziała Fanny Metrat z francuskiej organizacji chłopskiej Confédération Paysanne. „Rynki uprawnień do emisji dwutlenku węgla, geoinżynieria i tzw. rolnictwo przyjazne klimatowi są promowane przez tych samych ludzi, którzy propagują również wysokoemisyjną produkcję zwierzęcą i produkujące na eksport rolnictwo przemysłowe, które wymaga użycia ogromnych ilości paliw kopalnych. Jest  w tym wielka sprzeczność” – wyjaśniła.

Na COP23 te sprzeczności widać bardzo wyraźnie.  Rząd niemiecki, żarliwy propagator zielonej gospodarki, pozuje na   przywódcę światowych wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a jednocześnie zwiększa produkcję węgla, który jest najbrudniejszym paliwem kopalnym na naszej planecie.  Międzynarodowa delegacja członków  La Via Campesiny przyłączyła się do marszu Ende Gelände, w którym wzięło udział ponad 4000 osób, i akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego przeciwko największemu niemieckiemu przedsiębiorstwu wydobywczemu KWE, wzmacniając przesłanie, że najważniejszym działaniem dla ochrony klimatu jest pozostawienie paliw kopalnych w ziemi.

Berndt Schmitz, z należącej do La Via Campesiny niemieckiej organizacji rolników Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) podkreślił, że konieczne są zmiany w Niemczech. Rozmawiając z dziennikarzami, Schmitz powiedział:

„Konsekwencje globalnego ocieplenia odczuwane są na całym świecie. W Niemczech, w niektórych  regionach  mieliśmy ekstremalne susze, a w innych ekstremalne deszcze.  W tym roku z powodu niezwykle intensywnych burz gradowych, w niektórych regionach Niemiec straciliśmy niemal całą produkcję owoców! Rząd reaguje na ten problem  zbyt wolno. AbL uważa, że rolnictwo małoobszarowe,  które opiera się na lokalnych łańcuchach żywnościowych i wytwarzaniu żywności  ekologicznej, pomaga rozwiązać tę kwestię. System ten zużywa mniej paliw kopalnych, redukując emisje niebezpiecznych gazów cieplarnianych. W kontekście zmian klimatu drobni rolnicy na całym świecie pilnie potrzebują wsparcia, aby mogli wyżywić ludzi i zachować swoje źródło utrzymania”.

Do La Via Campesiny przyłączyły się inne najbardziej zagrożone społeczności, w tym delegacja organizacji społeczności dotkniętych konsekwencjami zmiany klimatu w USA, It Takes Roots, a także chłopów i rybaków z Global Convergence for Land and Water Struggles. Reprezentantka tej organizacji z Zachodniej Afryki, Massa Koné z Mali, podkreśliła wagę współpracy z sojusznikami w walce na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i przeciwko różnego rodzaju niesprawiedliwości:Jako oddolne organizacje obywatelskie, patrzymy na te problemy i to co należy w związku z nimi zrobić, z tej samej perspektywy. La Via Campesina sprawia, ze głos naszych społeczności może być usłyszany.  Nasze wezwanie do zmiany systemu jest pilne, ponieważ szkody są coraz większe.  Dobra wspólne, w tym ziemia, lasy i wody, muszą być chronione i przywrócone ludziom. Musimy pracować wspólnie z naszymi sojusznikami, aby przygotować się do zmiany klimatu”.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

żródło: La Via Campesina

 

Leave a Reply