Dzień 5. – Globalne wyzwania dla La Via Campesina – Lokalne perspektywy dla suwerenności żywnościowej w Polsce

Dzień czwarty konferencji rozpoczęła Mystica z Azji, która w formie teatralnej prezentowała różne formy agresji, z jakimi spotykają się chłopi i chłopki na tym kontynencie. Niezwykłym był moment, w którym wszyscy delegaci zebrani na sali zanucili chłopskie pieśni w swoich językach – salę konferencyjną wypełnił wielowymiarowy, nierozróżnialny chór głosów śpiewających melodie najbliższe sercom ludzi ziemi z całego świata. Czytaj dalej → “Dzień 5. – Globalne wyzwania dla La Via Campesina – Lokalne perspektywy dla suwerenności żywnościowej w Polsce”

Zasady suwerenności żywnościowej

1. Żywność dla ludzi – suwerenność żywnościowa to prawo wszystkich ludzi do zdrowej, odpowiedniej i wystarczającej żywności, włączając to głodnych, dotkniętych konfliktami zbrojnymi i marginalizowanych.
To prawo jest najważniejszą osią polityki żywności, rolnej, hodowlanej i połowowej.
Suwerenność żywnościowa odrzuca system, w którym żywność jest tylko kolejnym towarem lub jedną z części składowych międzynarodowego agro-biznesu. Czytaj dalej → “Zasady suwerenności żywnościowej”