Polski Instytut Badawczy Permakultury

Polski Instytut Badawczy Permakultury (PIBP) to projekt realizowany pod auspicjami Fundacji TRANSFORMACJA, koncentrujący się na wspieraniu i rozprzestrzenianiu permakulturowych strategii rozwoju zrównoważonego, w ramach społeczności lokalnych w Polsce i na świecie. Jest on koordynowany przez sieć działaczy oraz praktyków Permakultury i projektowania regeneratywnego, skupionych wokół Fundacji TRANSFORMACJA. PIBP to miejsce, gdzie każdy może się zaangażować w prace badawcze oraz działania edukacyjne. Jest to swoisty „poligon doświadczalny”, dedykowany nowym strategiom zrównoważonej produkcji i dystrybucji żywności organicznej, tworzeniu nowych form pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz prowadzeniu różnorodnych projektów badawczych i edukacyjnych. Dysponujemy kilkuhektarowym gospodarstwem demonstracyjnym, na terenie którego prowadzimy testy polowe i badania nad ekologicznymi i permakulturowymi technikami organicznego wytwarzania żywności, produkcji energii z biomasy, produkcji naturalnych materiałów budowlanych oraz nad technikami remediacji gleb i oczyszczania wód. Działania PIBP koncentrują się obecnie na rozbudowie zaplecza badawczo-edukacyjnego, prowadzeniu warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz realizacji różnorodnych projektów implementujących zasady Permakultury w Polsce i na świecie.

Strona: Polski Instytut Badawczy Permakultury,  profil Fb.

Fundacja TRANSFORMACJA

Fundacja TRANSFORMACJA to organizacja pozarządowa zajmująca się działaniami z zakresu szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju, eko design’u oraz Permakultury i suwerenności żywnościowej w Polsce i za granicą. Fundację tworzy grupa absolwentów Ochrony środowiska, których połączyła pasja projektowania i chęć zmieniania otaczającego świata.

Do głównych zagadnień, jakimi zajmuję się Fundacja TRANSFORMACJA należą: zrównoważone rolnictwo, suwerenność żywnościowa, projektowanie i wdrażanie systemów zrównoważonej produkcji i dystrybucji żywności oraz energii, bioremediacja wód i gleb, projektowanie bioschronień i architektura bioklimatyczna, archilogia oraz wiele innych fascynujących zagadnień, które wpisują się w ramy designu ekologicznego.

Design ekologiczny, projektowanie zorientowane na człowieka, design kognitywny… Terminy te określają główny nurt naszych działań, czyli projektowanie ukierunkowane na re-ewolucję człowieka, opierające się na zasadach zakodowanych w świecie przyrody. Celem działań podejmowanych przez zespół TRANSFORMACJI jest umożliwienie harmonijnego rozwoju lokalnych społeczności w długim okresie czasu. Pomagamy m.in. zakładać RWS’y, projektujemy i zakładamy wydajne i ekologiczne gospodarstwa i systemy organicznej produkcji żywności, asystujemy w procesie inicjowania kooperatyw spożywczych, banków żywności, żyjących banków genów i wymiany nasion, pomagamy w zakładaniu tradycyjnych sadów dawnych odmian drzew owocowych, projektujemy i zakładamy permakulturowe gospodarstwa samowystarczalne, wspieramy lokalne społeczności. Ten rodzaj projektowania i naszej działalności, łączy starożytną mądrość naszych przodków oraz współczesne osiągnięcia naukowo-techniczne i społeczne oparte na obserwacji naszej żyjącej planety – Gai.

Strona: Fundacja Transformacja,  profil Fb.

Magazyn Wytwórcy

Magazyn Wytwórcy od początku wspiera ruch kooperatyw spożywczych RWS i szeroko pojętej suwerenności żywnościowej. W pierwszym numerze (2014r.) publikował u nas m.in. Piotr Trzaskowski i Claudia Ciobanu z artykułem „Sojusz miasta z wsią. Rolnictwo Wspierane Społęcznie (RWS)”.  Na bieżąco publikujemy artykuły na temat permakultury, ogrodnictwa czy też inicjatyw społecznych jak niemarnuję.pl, foodsharing, etc. Jesteśmy otwarci na dalsze szerzenie wiedzy w tym zakresie Suwerenności Żywnościowej.

Strona: Magazyn Wytwórcy,  Profil Fb

BRODATATY

Brodataty to wcielone gospodarstwo eko powstałe z okruchów tęsknoty za czymś, szczerym i zielonym. Barwna opowieść o człowieku, mikrobach, roślinach, kompoście i gnojówkach. Uprawa bez użycia nawozów sztucznych I środków ochrony roślin. Szacunek dla ziemi, roślin i ludzi. Godziwe nawożenie i godziwa płaca. Wiara w bioróżnorodność i dużo eksperymentów z permakulturą.
Współpracujemy z innymi rolnikami na zasadzie wymiany dóbr i informacji z wiejskiej „chmury”:). Marzymy o stworzeniu lokalnych grup, zrzeszających małych rolników, dostarczających nie tylko na lokalny targ, ale do szkolnych i przedszkolnych stołówek.

Nasze zbiory i twory- stwory sprzedajemy bezpośrednio na Targu Pietruszkowym w Krakowie, do Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej i do odbiorców bliskich, minimalizując w taki sposób negatywny wpływ transportu na środowisko.

Edukujemy najmłodszych w przedszkolach i na warsztatach. Pokazujemy i dajemy doświadczać. Ufamy, że to podstawa zmiany. Zmiany w głowie, sercu i na talerzu. Zmiany na suwerenność żywnościową.

Strona: https://brodataty.wordpress.com/,  profil Fb.

Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”

Kooperatywa „Dobrze” to społeczność 250 członków/iń. Naszym sztandarowym działaniem jest prowadzenie spółdzielczego sklepu ze zdrową żywnością, który jest praktyczną alternatywą wobec sieciówek, supermarketów i drogich sklepów ekologicznych. Od sierpnia 2014 roku prowadzimy w Warszawie sklep przy ul. Wilczej 29a, a od lipca 2016 roku także sklep przy Andersa 27. Sklep jest otwarty dla wszystkich, także osób nie zrzeszonych w Kooperatywie. Czytaj dalej → „Kooperatywa Spożywcza „Dobrze””

Grupa konsumencka RWS Dobrzyń nad Wisłą

RWS Dobrzyń to 4-hektarowe gospodarstwo, które dostarcza zdrową, sezonową żywność 200 rodzinom (= ok. 600 osób) w Warszawie i Toruniu. Pierwsza grupa konsumencka powstała we współpracy z warszawską Kooperatywą Południową. Od początku całej inicjatywie przyświęcały dwa cele: NIE być producentem żywności i NIE być klientem. Czemu? Naszym zdaniem nie można mówić o produkowaniu jedzenia, a żaden/żadna z RWS -owiczów/-ek nigdy nie będzie wyłącznie klientem/-ką. Najważniejsi w tym projekcie są ludzie. RWS Dobrzyń nie odnosiłby sukcesów, gdybyśmy wszyscy nie wierzyli, że najlepsze, co mamy do zaoferowania, to my i nasze zaangażowanie w to, co robimy. Warzywa są jedynie końcowym elementem tej skomplikowanej układanki. O wiele ważniejszy jest kontakt rolników z grupą konsumencką. Napędzamy się wzajemnie do działania, mówiąc o swoich potrzebach, dzieląc ryzyko i korzyści codziennej pracy rolników. Dzięki wsparciu finansowemu, którego udzielamy gospodarstwu przed sezonem, gwarantujemy mu stabilny rozwój. W zamian, oprócz pysznej, zdrowej żywności rolnicy pokazują nam swoją pracę od kuchni, relacjonują postępy prac i włączają członków grup konsumenckich w planowanie upraw. Magda Jarocka

profil Fb

Magda Jarocka – członkini grupy konsumenckiej RWS Dobrzyń; współpracuje z organizacją pozarządową IGO (Instytut Globalnej Odpowiedzialności).

Dokładam wszelkich starań, aby jak najwięcej osób w Polsce i zagranicą dowiedziało się o idei Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność oraz o Suwerenności Żywnościowej. Szukam sposobów dotarcia z tym przekazem do różnych grup odbiorców. Współpracuję przy kampaniach, tworzę materiały edukacyjne i informacyjne.

EKOPOLETKO Stryszów

EKOPOLETKO to gospodarstwo ekologiczne w sercu malowniczo położonej wsi Stryszów. Nasza działalność dowodzi, że możliwe jest połączenie upraw ekologicznych i ekonomii w ramach niewielkiej uprawy powstałej od zera.
Naszą uprawę prowadzimy w dwie osoby, współpracujemy także z sąsiadami i lokalnymi gospodarstwami rolnymi.
Warzywa, zioła i przetwory na bazie własnych upraw sprzedajemy bezpośrednio na Targu Pietruszkowym w Krakowie, Kooperatywie Wawelskiej i 3 restauracjach. Współtworzymy lokalny system żywności oparty na krótkich, przyjaznych środowisku łańcuchach produkcji i dystrybucji.
Nasza specjalność, Miksy Sałatowe (świeże mieszanki ponad 30 różnych odmian sałat, ziół i kwiatów), są ekologiczną alternatywą dla podobnych produktów dostępnych w supermarketach pochodzących z importu lub upraw przemysłowych.
W EKOPOLETKO popularyzujemy wiedzę na temat upraw ekologicznych. Prowadzimy praktyczne warsztaty “Od Wideł do Widelca” dzieląc się wiedzą o Suwerenności Żywnościowej. Zapraszamy na wolontariat społeczny w gospodarstwie, “Reset w Polu”, dający możliwość kontaktu z ziemią podczas prac polowych. W 2017 r. będą odbywali u nas praktyki studenci Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego.

strona: Ekopoletko,  profil Fb.

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie działa od września 2015 r. Prowadzimy kursy rolnictwa ekologicznego zgodnie z ideą uniwersytetów ludowych stworzoną w XIX w. w Danii przez Grundtviga. Istotą Uniwersytetu Ludowego jest uczenie się poprzez praktykę, praca zespołowa, oparta na dialogu współpraca nauczycieli i uczniów, tzw. żywe słowo, wymiana doświadczeń, zajęcia z obszarów kultury, sztuki i rzemiosła, a zatem odkrywamy potencjały, budzimy motywację do rozwoju i odwagę do poszukiwań, uczymy aktywnego, twórczego, zaangażowanego życia.
Podczas zajęć stacjonarnych w Grzybowie pokazujemy szeroki, globalny kontekst ekologicznego gospodarowania, zachęcamy do wymiany myśli i dyskusji o kierunkach rozwoju wsi, rolnictwa i świata. Niezmiernie ważna w EULu jest edukacja praktyczna, dlatego współpracujemy z rolnikami ekologicznymi. Pomiędzy zjazdami studenci odbywają kilkunastomiesięczne praktyki w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych w całej Polsce.

Strona:  Ekologiczny Uniwersytet Ludowy,  profil Fb

Ekoosada Opolnica – Gospodarstwo „Brzozowy Gaj”

Od 15 roku życia zacząłem uprawiać ogródek na potrzeby własne i najbliższych. Po kilku latach ogródek zamieniłem na kilkuhektarowe gospodarstwo ekologiczne na którym uprawiałem warzywa, owoce, zboża itd. Ideą moją było zaopatrywanie lokalnej społeczności w najwyższej jakości żywność. Udało mi się to osiągnąć poprzez sprzedaż na najbliższym targowisku, bezpośrednio na gospodarstwie w miejscach zaprzyjaźnionych itp. Po przejęciu handlu w Polsce przez zagraniczne sieci i dyskonty część Polaków zmieniła swoje preferencje zakupowe na te oferowane w gazetkach promocyjnych. Również na wsi nastąpiła degeneracja polegająca na przejmowaniu miejskiego stylu życia, rezygnacji z uprawy ogrodów i braku pomocy wzajemnej. Pomysłem na ten stan jest założenie Ekoosady- zespołu samowystarczalnych siedlisk. Można powiedzieć , powrót do struktur wiejskich z przed 30 lat , lecz z inną świadomością , nie z przymusy tylko z wyboru. Tak więc moje działania koncentrują się od lat na tworzeniu żywności, wzbogacaniu bioróżnorodności i dbaniu przy tym o Ziemię, co nie jest działaniem popularnym.

Strona: http://www.kobielus.most.org.pl,  profil Fb

Grupa Postwzrost

Jesteśmy grupą osób, która poznała się poprzez działanie w różnego typu inicjatywach oddolnych, których wspólnym mianownikiem jest poszukiwanie alternatyw wobec kapitalizmu i gospodarki zakładającej nieskończony wzrost.
Naszym celem jest zapoczątkowanie  dyskusji na temat związku między wzrostem ekonomicznym a rozwojem społecznym.  Chcemy zdemitologizować korzyści płynące ze wzrostu PKB, zakwestionować logikę zysku, wytykać wady neoliberalnemu paradygmatowi i wskazywać na istnienie alternatyw.
Produkcja, dystrubucja i konsumpcja żywności oraz struktury społeczne, polityczne i ekonomiczne zbudowane wokół niej są jednym z najważniejszych tematów w tej dziedzinie. Suwerenność Żywnościowa jest dla nas jednym ze środków dla osiągnięcia dobrostanu społecznego i opartej na nim ekonomii.

Strona: Postwzrost.wordpress.com