Andrzej Witkowski

Jestem emery­tem. Staram się kupować żywność bezpośred­nio od rol­ników, sprawdzam pochodze­nie żywnoś­ci, sam piekę chleb z mąki kupowanej w sprawd­zonym młynie, itd. Przy­jaźnię się z wielo­ma weganami i wege­tar­i­anami, staram się wspier­ać — na miarę swoich możli­woś­ci wszelkie dzi­ała­nia proeko­log­iczne, itd. Poz­draw­iam serdecznie — Wasze dzi­ała­nia czynią ludzi lep­szymi.

Dodaj komentarz